Екип

В  кантората на   Драгомира Митрова работят:

  • Стойчо Стоянов Колев – помощник ЧСИ, моб. тел. 0894 746440
  • Соня Тодорова Турийска – помощник ЧСИ, моб. тел. 0894 373200
  • Милена Харалампиева Йорданова – помощник ЧСИ, моб. тел 0894 746443

и сътрудници, деловодители и призовкар