За нас

Частен съдебен изпълнител Драгомира Митрова започва дейност на 05.10.2006. Района на действие е на територията на Пловдивска област, която обхваща общините: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисар.

Според закона за частните съдебни изпълнители, същите са лица , на които държавата възлага принудителното изпълнение на частни притежания.Държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания.Органите, компетентни да установяват публични вземания, може да възложат тяхното събиране на един или повече частни съдебни изпълнители. Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд.