Такси

На този ЛИНК може да видите тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, приета с ПМС № 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г., доп., бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 1.08.2014 г.; изм. с Определение № 10729 от 29.08.2014 г. на ВАС на РБ – бр. 90 от 31.10.2014 г.; Решение № 15565 от 18.12.2014 г. на ВАС на РБ; Решение № 13014 от 2.12.2015 г. на ВАС на РБ – бр. 100 от 18.12.2015 г.

Оферта връчване на книжа:Оферта връчване

За да разгледате тарифата, ви е необходимо да имате инсталиран Acrobat Reader . Ако го нямате, може да го изтеглите оттук: http://get.adobe.com/reader/

Тарифен калкулатор

За улеснение при пресмятането на пропорционалните такси по т.26 , можете да използвате настоящият тарифен калкулатор. Въведете информация за размера на паричното вземане в полето и след това натиснете бутон „Изчисли“.

 

Сума (лв):